Kåren har en ny uthyrningsansvarig!

Efter några år vid posten har Robert Persson nu överlämnat ansvaret till Natalie Folkunger i frågor gällande uthyrning av scoutgården. Kåren riktar ett varmt tack till Robert för väl utfört arbete.
Natalie nås via:
Mail: natalie@osbyscout.se
Tele : 076-828 5814

För vidare information hänvisar vi till fliken ”scoutgården”