Jamboreen slut

Jamboree 2017 är nu slut och denna avslutar också sommarens alla läger kåren varit delaktig i. Vilken fantastisk sommar! Även om vädret varit det sämsta på 40 år enligt utsago, så har detta inte märkts i någon större omfattning på våra läger. Nu blickar vi framåt med en massiv rekryteringskampanj i höst och massor med roliga aktiviteter. Planerad resa till Tyskland i höst, blir på grund utav våra tyska värdars tidsbrist framskjuten till våren 2018. Tråkigt, men den som väntar på något gott…