Trumpetstek!

Trumpetstek

Trumpetstek använder vi för att korta tågvirke/rep, när vi inte vill förstöra denna. Exempelvis tältlinor och dylikt.

Trumpetstek

klicka för större bild