Timmerstek!

Timmerstek

Är en hållbar knop såvida den är under konstant drag. Används i synnerhet till runt glatt timmer. Inom scouting använder vi den som start till diverse surrningar. Notera att tampen måste gå minst tre törnar om sig själv för att knopen ska vara godkänd.

Timmerstek

klicka för större bild