Nyckstek!

Nyckstek

Nycksteken tillhör en av de viktigaste knoparna till sjöss. Den varieras på många sätt, men principen att den ska kunna lösas med ett ryck är lika för alla. Kombineras ofta med råband eller skotstek. Används i egen form t ex vid virkning.

Nyckstek

klicka för större bild