Dubbelt pålstek!

Dubbelt pålstek

Denna knop används om man vill ha två lika stora (eller olika stora) fasta ögon till exempel till en båtmansstol.

Dubbelt pålstek

klicka för större bild