Dubbelt halvslag om egen part!

Dubbelt halvslag om egen part

Då dubbelt halvslag har en tendens  att vara svårlöslig, särskilt när tågvirket är blött, kan man där det är möjligt använda dubbelt halvslag om egen part. Den glider inte heller lika lätt upp vid stora pollare motsvarande.

Dubbelt halvslag om egen part

klicka för större bild