Överhandsknop!

Överhandsknop (enkel överhand)

Överhandsknopen är en stoppknop som kan användas till att hindra en lina att löpa genom en öppning, t ex ett block eller öga. Kan också användas för att ge händerna bättre grepp vi klättring. Används även vid tagling för att förhindra en ända att slå upp sig innan taglingen är färdiglagd.

Knopen är lätt att slå och mycket snabb, men kan vara svår att lösa upp, särskilt om repet är vått.

Överhandsknop

klicka för större bild