Avdelningar!

I vår scoutkår finns det tre avdelningar,  en för familjescouting ,  en för spårare  och en för upptäckar/äventyrs och utmanare scouting.

Familjescouterna träffas varannan vecka och gör olika aktiviteter. Vi försöker att alltid vara utomhus.

Spårar, upptäckar och äventyrspatrullerna träffas varannan söndag och oftast varannan onsdag, så det blir träff varje vecka.

För fullständig information se vårt program under ”Ladda ner” längst upp till höger på sidan!

Gå med i vår kår och testa scouting!

Kom på ett möte och testa scouting, det spelar ingen roll om det är mitt i terminen!

Kontakta aktivitetsansvarig, så får du veta mer.