Terminsavslutning med märkesutdelning!

Sedvanlig teminsavlutning den 1 december med många deltagande scouter. Scouterna fyllde två bänkrader i kyrkan i år, vilket är mycket glädjande. Fanborgen sköttes galant, trots att flera scouter var förkylda och en smula hängiga. Sedvanlig fika i församlingshemmet följde efter Läs mer »